Conference Company

Conference Company is een onafhankelijk en bijzonder klantgericht bedrijf dat zich richt op marketing, organisatie en projectorganisatie in de ruimste zin van het woord. 

Samen met de Conference Company organiseerde Bureau Bliss de conferentie Focus on Talent op woensdag 6 juni 2018. Focus on Talent is een conferentie georganiseerd voor in het bijzonder voor pedagogisch medewerkers van voorschoolse educatie, leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en voor beleidsmakers, bestuurders en directeuren. Het gaat over talent en talentontwikkeling. 

Bekijk de website